TIN TỨC

Một số vấn đề về đối tượng tác động của báo chí

Một số vấn đề về đối tượng tác động của báo chí

Trong thực tế, hiện đang có những ý kiến, quan niệm khác nhau về đối tượng tác động của báo chí. Có ý kiến cho rằng, đối tượng tác động của báo chí là ý thức xã hội. Điều đó đúng, nhưng chưa thỏa đáng. Ý thức xã hội là phạm trù của triết học - phạm trù khoa học chung nhất, rộng nhất, được dùng, được hiểu trong sự đối lập với tồn tại xã hội. Khoa học triết học khác với báo chí học.Mỗi bộ có hệ thống phạm trù, khái niệm riêng, có đối tượng pháp nghiên...

                               

TÀI LIỆU

Sự hình thành và phát triển của Luật Thi hành án hình sự

24 Tháng 4 2018

Để làm rõ nội hàm của Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, chúng ta cần làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý của Thi hành án hình sự. Theo Hán - Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh, thi hành là: “Đem cái việc đã trù định sẵn mà làm ra cho có hiệu quả”. Như vậy, thi hành án có thể được hiểu là đem bản án của Tòa án ra thi hành trên thực tế cho có hiệu quả; còn Thi hành án hình sự là việc đưa các...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành