TIN TỨC

DỰ BÁO CÁC MỐI ĐE DỌA CỦA BIẾN ĐÔI KHÍ HẬU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

DỰ BÁO CÁC MỐI ĐE DỌA CỦA BIẾN ĐÔI KHÍ HẬU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo đánh giá hàng năm của ODV (Open Development) về những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoạn giai đoạn 1997-2016, Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và thứ 8 về Chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn (CRI)[1]. Những diễn biến của BĐKH tại Việt Nam bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng về tần suất và...

                               

TÀI LIỆU

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM

05 Tháng 3 2020
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM

Vấn đề bảo đảm an ninh lương thực quốc gia ở Việt Nam đã được thể hiện qua thực tiễn hoạch định và chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới - hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; thể hiện tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xóa đói giảm nghèo bền vững Mục tiêu phát triển nông nghiệp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 -2020 là: “Phát triển nông nghiệp toàn diện...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành