TIN TỨC

KHÁI QUÁT CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG MỚI

Báo chí là những xuất bản phẩm định kỳ, báo cáo, tường thuật về các sự vật, hiện tượng, hay con người mà xã hội quan tâm. Báo chí thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, đánh giá và giới thiệu những vấn đề đó tới xã hội[1]. Ngày nay, hiểu theo nghĩa rộng, báo chí bao gồm báo in, báo phát hành, báo truyền hình, báo mạng điện tử. Cùng với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật, internet phủ sóng ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới; cách mạng khoa học lần thứ...

                               

TÀI LIỆU

MỘT SỐ KỸ NĂNG VỀ THU THẬP, PHÂN TÍCH, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

26 Tháng 2 2021
MỘT SỐ KỸ NĂNG VỀ THU THẬP, PHÂN TÍCH, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Thông tin nhằm sử dụng trong quá trình phân tích chính sách được khai thác, xử lý nhằm có được nguồn tin chính xác và kịp thời. Tuy vậy, khi thu thập thông tin phục vụ nhu cầu quản lý, xây dựng chính sách, các đại biểu dân cử còn phải thu thập thông tin đối với các đối tường và môi trường cụ thể nhằm kịp thời điều chỉnh và thúc đẩy việc đề xuất các quyết định chính sách tiếp sau. Tiếp đó, các quyết định sau này cũng lại theo một quy trình thu thập, xử lý...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành