TIN TỨC

Phương hướng cải cách chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Phương hướng cải cách chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Trong Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29-5-2012 đã nêu rõ xây dựng khung trình độ nghề quốc gia là giải pháp trọng tâm, cũng với hai giải pháp đột phá khác là “đổi mới quản lý nhà nước về dạy nghề” và “phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề”, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tại sao xây dựng khung trình độ nghề quốc gia...

                               

TÀI LIỆU

Ý nghĩa của việc giám sát hành chính

29 Tháng 3 2018
Ý nghĩa của việc giám sát hành chính

Sự ra đời và phát triển của nhà nước hành chính là một đặc trưng rõ rệt của quá trình phát triển xã hội trong thế kỷ 20. Đặc trưng ấy thể hiện ở chỗ các việc làm công công tăng lên, chức năng của chính phủ được mở rộng hơn, quyền lực hành chính cũng mở rộng theo. Trong tình hình đó, làm thế nào để bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý của hành chính công là một thách thức lớn. Tăng cường giám sát hành chính đã trở thành biện pháp quan trọng để bảo đảm...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành