TIN TỨC

CẤU TRÚC AN NINH TẠI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRƯỚC NĂM 2010

CẤU TRÚC AN NINH TẠI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRƯỚC NĂM 2010

1. Sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 1.1 Giai đoạn Chiến tranh lạnh  Cấu trúc an ninh khu vực trong hai thập niên đầu của Chiến tranh lạnh được định hình bởi hai tập hợp lực lượng đối lập giữa một bên là Mỹ và các nước đồng minh, còn một bên là Liên Xô, Trung Quốc và các nước đang tiến hành cuộc chiến tranh chống xâm lược của Mỹ và một số nước phương Tây.  Để thực hiện chính sách chống chủ nghĩa cộng...

                               

TÀI LIỆU

CHUẨN MỰC PHÁP LÝ QUỐC TẾ ỨNG PHÓ VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM PHI TRUYỀN THỐNG

08 Tháng 1 2021

Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm phi truyền thống do đặc tính xuyên quốc gia của các loại tội phạm này. Trong sự hợp tác đó, nền tảng cơ bản đầu tiên là sự thống nhất giữa các quốc gia về những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Để đi đến sự thống nhất đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng được một số chuẩn mực chung là các công ước quốc tế về một số tội phạm phi truyền thống phổ...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành