TIN TỨC

Vai trò của tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật trong đánh giá hiệu quả pháp luật

Vai trò của tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật trong đánh giá hiệu quả pháp luật

Có một hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ là điều cần thiết. Song để bảo đảm xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân, vấn đề bức thiết hiện nay là phải tạo ra điều kiện, xây dựng một cơ chế hữu hiệu bảo đảm mọi quy định pháp luật đã ban hành đều được mọi người, mọi cơ quan, tổ chức tôn trọng. Đặc biệt là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, để...

                               

TÀI LIỆU

Thực trạng đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục

29 Tháng 10 2018
Thực trạng đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục

Chủ trương đào tạo liên thông đã được thực hiện từ rất lâu. Trước năm 1975 và sau ngày giải phóng, hầu hết các trường ĐH ở miền Bắc theo mô hình trường ĐH chuyên ngành, đào tạo theo yêu cầu của ngành. Việc liên thông thường diễn ra dưới hình thức tổ chức các lớp chuyên tu, hoàn chỉnh. Từ năm 1998, theo Luật Giáo dục 1998, không còn tồn tại loại hình đào tạo chuyên tu nữa. Tuy nhiên, một số trường ĐH vẫn cho phép sinh viên vào học, miễn trừ một số môn đã học ở...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành