TIN TỨC

Thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác thi hành hình phạt tù

Thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác thi hành hình phạt tù

Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật về thi hành hình phạt phạt tù Mặc dù trong thời gian gần đây, chúng ta đã đạt được một số thành tựu trong việc hoàn thiện Quản lý nhà nước nói chung và Quản lý nhà nước về thi hành hình phạt tù (THHPT) nói riêng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Riêng về lĩnh vực Thi hành án hình sự, pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực này còn quá ít. Cho đến nay, ngoài BLTTHS năm 1988. Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993, BLTTHS năm...

                               

TÀI LIỆU

Sự hình thành và phát triển của Luật Thi hành án hình sự

24 Tháng 4 2018

Để làm rõ nội hàm của Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, chúng ta cần làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý của Thi hành án hình sự. Theo Hán - Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh, thi hành là: “Đem cái việc đã trù định sẵn mà làm ra cho có hiệu quả”. Như vậy, thi hành án có thể được hiểu là đem bản án của Tòa án ra thi hành trên thực tế cho có hiệu quả; còn Thi hành án hình sự là việc đưa các...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành