TIN TỨC

Khái quát một số vấn đề liên quan đến điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Cộng hòa Pháp

Khái quát một số vấn đề liên quan đến điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Cộng hòa Pháp

1. Phân cấp quản lí và phát triển chương trình Bộ Giáo dục là cơ quan tổ chức biên soạn và quản lí thống nhất Chương trình giáo dục quốc gia. Giám đốc các Sở giáo dục đại diện cho Bộ, Hệ thống các thanh tra giáo dục các cấp chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện chương trình ở các cơ sở. Ở Cộng hòa Pháp giáo viên có toàn quyền thiết kế lịch trình, kế hoạch dạy học, chọn lựa phương pháp trên nguyên tắc tôn trọng sự tự di sư phạm của giáo viên. Thông thường...

                               

TÀI LIỆU

Thực trạng dân số già ở Nhật Bản

28 Tháng 12 2018
Thực trạng dân số già ở Nhật Bản

Năm 1982, đại hội thế giới về tuổi già lần thú nhất ở Italia đã coi những người từ 60 tuổi trở lên là người già. Tuy nhiên, trong các quốc gia phát triển do con người có mức sống cao hơn, vì vậy khả năng lao động và sức khoẻ tốt hơn các quốc gia chậm phát triển. Vì thế, các nghiên cứu về người già hiện nay thường có thống kê chỉ những người từ 65 tuổi trở lên. Khi tỷ lệ người già trong tổng dân số vượt quá 7%, có nghĩa rằng xã hội đang bắt...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành