TIN TỨC

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ (PPP) TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ (PPP) TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Phương thức PPP đã có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới và phổ biến từ những năm 1990, tuy nhiên mỗi quốc gia đều có những chiến lược về PPP riêng tùy thuộc vào bối cảnh, thể chế, nguồn tài trợ và tính chất dự án. Các Quốc gia có thể chế Nhà nước mạnh với khung pháp lý đầy đủ, minh bạch thường thành công với PPP. Mô hình PPP đã được áp dụng trong việc xây dựng các kênh đào ở Pháp vào thế kỷ XVIII, các cây cầu ở London vào thế kỷ XIX...

                               

TÀI LIỆU

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Y TẾ TRUNG QUỐC

31 Tháng 3 2020
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Y TẾ TRUNG QUỐC

Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung, y tế Trung Quốc được phân chia quản lý trên bốn phương diện. Thứ nhất, Y tế cộng đồng. Về mặt dịch vụ y tế cộng đồng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, phòng tránh bệnh dịch tại các địa phương và trên cả nước, phòng tránh bệnh truyền nhiễm… Thời kỳ này, y tế Trung Quốc nhấn mạnh chủ trương “phòng tránh là chủ yếu”, ngoài ra còn có chủ trương “phong trào y tế yêu nước” đi sâu...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành