TIN TỨC

Khủng hoảng nợ công Hy Lạp và bài học về chính sách chi tiêu công

Khủng hoảng nợ công Hy Lạp và bài học về chính sách chi tiêu công

1. Nguyên nhân Khủng hoảng nợ công Hy Lạp xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên xét về bản chất cũng như tính đến những nguyên nhân quan trọng nhất, mà không chỉ Hy Lạp, còn nhiều nước trong cộng đồng Liên minh châu Âu và bên cạnh đó là các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam cũng đang gặp phải đó là hai nguyên nhân sau: Thứ nhất, quản lý tài chính công không hiệu quả, tiết kiệm trong nước thấp, vay nợ nước ngoài cho chi tiêu công - Chính phủ Hy Lạp...

                               

TÀI LIỆU

Thị trường trái phiếu - cổ phiếu

27 Tháng 11 2017
Thị trường trái phiếu - cổ phiếu

Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu bao gồm hai thị trường cổ phiếu niêm yết (HSX và HNX), thị trường cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), cũng như triển vọng cho các thị trường này trong thời gian tới. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam, cần sử dụng nhiều yếu tố định lượng áp dụng tại các nghiên cứu quốc tế như phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro của thị trường chứng khoán (VAR), bản đồ nhiệt (Heatmap) phản ánh mức độ rủi ro hiện tại dựa...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành