Để làm rõ nội hàm của Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, chúng ta cần làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý của Thi hành án hình sự. Theo Hán - Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh, thi hành là: “Đem cái việc đã trù định sẵn mà làm ra cho có hiệu quả”. Như vậy, thi hành án có thể được hiểu là đem bản án của Tòa án ra thi hành trên thực tế cho có hiệu quả; còn Thi hành án hình sự là việc đưa các…
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 03:25

Học tập trong nền kinh tế đóng

Học tập là yếu tố quan trọng đối với mọi nền kinh tế và xã hội, bao gồm cả các nền kinh tế đóng. Để hiểu toàn diện về vai trò của học tập trong nền kinh tế mở, cần phải hiểu rõ cách thức áp dụng các chính sách công trong việc tích cực học tập thậm chí ngay trong nền kinh tế đóng. Nhìn chung, trong nền kinh tế học tập và đổi mới, cân bằng thị trường không đạt hiệu quả, sản lượng trong các ngành đòi hỏi tri thức (các ngành có sự lan tỏa tri…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành