Để làm rõ nội hàm của Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, chúng ta cần làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý của Thi hành án hình sự. Theo Hán - Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh, thi hành là: “Đem cái việc đã trù định sẵn mà làm ra cho có hiệu quả”. Như vậy, thi hành án có thể được hiểu là đem bản án của Tòa án ra thi hành trên thực tế cho có hiệu quả; còn Thi hành án hình sự là việc đưa các…
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 03:25

Học tập trong nền kinh tế đóng

Học tập là yếu tố quan trọng đối với mọi nền kinh tế và xã hội, bao gồm cả các nền kinh tế đóng. Để hiểu toàn diện về vai trò của học tập trong nền kinh tế mở, cần phải hiểu rõ cách thức áp dụng các chính sách công trong việc tích cực học tập thậm chí ngay trong nền kinh tế đóng. Nhìn chung, trong nền kinh tế học tập và đổi mới, cân bằng thị trường không đạt hiệu quả, sản lượng trong các ngành đòi hỏi tri thức (các ngành có sự lan tỏa tri…
Có nhiều quan điểm cho rằng nền kinh tế thị trường gắn liền với việc thúc đẩy đổi mới tuy “tính chất đổi mới” của hệ thống thị trường liên tục được ca tụng, dường như không có những nguyên lý chung về tính hiệu quả của các thị trường liên quan đến tốc độ và hướng đổi mới. Nhà kinh tế học Joseph Schumpeter người đã lý giải cho tính tập trung của đổi mới, cho rằng trọng tâm không chỉ là sự đổi mới của tư bản chủ nghĩa mà bản thân sự đổi mới đòi hỏi một…
Có thể thấy, mức độ cạnh tranh trên thị trường là nội sinh, và có rất nhiều trường hợp có cả một số ít doanh nghiệp hoặc chỉ có một doanh nghiệp đang tạo ra và một số ít doanh nghiệp đang cạnh tranh để trở thành nhà độc quyền tiếp theo. Điều này đặt ra vấn đề về vai trò của tính cạnh tranh đối với đổi mới. Bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận vai trò của chính sách tác động tới sự đổi mới của doanh nghiệp và chi phí của doanh nghiệp dành cho việc…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành