Trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, Nhà nước cần xác định rõ không buông lỏng trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ công mà người dân, doanh nghiệp được quyền thụ hưởng. Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm các cơ sở y tế, giáo dục có hành vi xâm phạm quyền lợi của khách hàng, người học. Nhà nước cũng cần có giải pháp kịp thời xử…
Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu. Có thể nói, việc đầu tư cho giáo dục luôn là định hướng, là ưu tiên hàng đầu đối với chính sách phát triển kinh tế- xã hội của đất nước ta. Thực tế hiện nay, chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo luôn ở mức 20%. Với những chính sách của nhà nước dành cho giáo dục, nước ta đã xây dựng một hệ thống giáo dục về cơ bản tương đối hoàn thiện từ mầm non tơi đại học với cơ sở vật chất, trang thiết bị tương…
Có thể thấy rằng, khái niệm “giám sát" và nội hàm của nó được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt 1998 của NXB Đà Nẵng, giám sát được giải thích là: “theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều đã quy định không"[1]. Mặt khác, theo Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, giám sát có nội dung chính như: Giám sát là sự theo dõi, quan sát hoạt động mang tính chủ động thường xuyên, liên tục và sẵn sàng tác động bằng các biện pháp tích cực…
Tại Việt Nam, mặc dù khung pháp lý cho tài sản mã hóa, tiền mã hóa chưa rõ ràng như đã phân tích, tài sản mã hóa, tiền mã hóa vẫn được giao dịch công khai và rất nhiều người tham gia giao dịch, đầu tư kinh doanh. Người tham gia mua bán các loại tài sản mã hóa, tiền mã hóa chủ yếu mang tính chất đầu cơ. Những nhà đầu tư tại Việt Nam có thể giao dịch mua bán một số loại tài sản mã hóa, tiền mã hóa thông dụng (Bitcoin, Ethereum,...) thông qua một số…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành