Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 08:30

Thực trạng dân số già ở Nhật Bản

Năm 1982, đại hội thế giới về tuổi già lần thú nhất ở Italia đã coi những người từ 60 tuổi trở lên là người già. Tuy nhiên, trong các quốc gia phát triển do con người có mức sống cao hơn, vì vậy khả năng lao động và sức khoẻ tốt hơn các quốc gia chậm phát triển. Vì thế, các nghiên cứu về người già hiện nay thường có thống kê chỉ những người từ 65 tuổi trở lên. Khi tỷ lệ người già trong tổng dân số vượt quá 7%, có nghĩa rằng xã hội đang bắt…
Chuyển giá thông qua hình thức nâng cao giá trị tài sản khi thành lập doanh nghiệp FDI hoặc khi góp vốn đầu tư thành lập liên doanh tại Việt Nam, đây là hình thức thường được các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bởi có lợi thế về máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại. Mặt khác, do phía liên doanh Việt Nam chưa đủ năng lực, trình độ, thiếu thông tin để thẩm định giá các loại thiết bị, công nghệ do phía nước ngoài góp vào liên doanh nên thường phải chấp nhận giá trị…
             Thực tế ở nước ta hiện nay vấn đề về nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn rất thấp. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo nên một nhu cầu rất lớn về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguyên liệu cho các ngành kinh tế công nghiệp mũi nhọn. Việc khai thác, tận dụng tối đa mọi nguồn lực tài nguyên thiên nhiên sẵn có làm cho các chủ thể, trong đó có doanh nghiệp, thu về lượng lợi nhuận kếch xù. Ngược lại, chi…
Có thể nói rằng, đổi mới nội dung chương trình giáo dục hướng nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực. Tăng thêm các chủ đề giúp học sinh tự nhận định đánh giá năng lực của bản thân, có tài liệu giới thiệu về các ngành nghề, cơ cở đào tạo. Tăng thời lượng cho việc tư vấn chọn ngành nghề. Biên soạn lại mục tiêu, nội dung chương trình cho sát với thực tế, dành khoảng 35% thời lượng cho các trường tự chọn các nội dung phù hợp với ngành nghề của địa phương. Biên soạn tài liệu…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành