Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 09:36

Kiến nghị một số phương hướng tăng cường chính sách về bình đẳng giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về giới và bình đẳng giới

Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về Luật bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ là việc làm đầu tiên trong Đảng cũng như các cơ quan công quyền. Dựa vào bằng chứng để làm thay đổi nhận thức của các cấp lãnh đạo và người dân về vai trò của phụ nữ và vị thế cán bộ nữ. Việc thay đổi nhận thức về công tác cán bộ nữ cũng đòi hỏi phải có cách nhìn đúng đắn về bình đẳng giới. Bình đẳng giới cần phải được xem xét không chỉ như là một công cụ để đạt mục đích nào đó mà phải được xem như là một giá trị cơ bản và là vấn đề quyền con người. Chính vì vậy, trong các cấp lãnh đạo, quản lý, cấp cơ sở cần được chú trọng đặc biệt.

Ví dụ: Theo ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, tháng 11-2011 cần  hướng tới sự bình đẳng giới thực chất hơn nữa thông qua công tác bình đẳng giới trong quá trình phát của xã hội thì trách nhiệm giữa nam giới và phụ nữ có sự chia sẻ. Ở đây, để làm được việc này thì phải nâng cao được trình độ, sự khéo léo của người phụ nữ. Để giải quyết việc này phải đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức cho người phụ nữ, cách xử lý trong các mối công việc. Thực chất hướng tới sự bình đẳng giới nhưng bằng kỹ năng mềm, bằng tố chất, phẩm chất của người phụ nữ. Hội Phụ nữ của quận thường xuyên có những buổi tập huấn với những kỹ năng như thế...

Trên thực tế đội ngũ này là người tiếp nhận mọi nguồn tin từ những chủ trương, đường lối, chính sách, các quan điểm, nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về mọi vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong đó có các nội dung chỉ đạo thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Họ cũng đồng thời là người trực tiếp phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động này tới từng người dân. Nêu họ nhận thức đúng, đủ, sâu, rộng về quyền phụ nữ, quyền bình đẳng giới thì họ mới có thể có thái độ, tình cảm, nhiệt huyết, hành động tích cực, năng động, sáng tạo, mới ra sức tìm kiếm mọi giải pháp, cách thức để những quyền này được hiện thực hoá trong cuộc sống. Vì vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng  thông qua các lớp tập huấn, các sinh hoạt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội là rất quan trọng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 197 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành