Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 13:30

Bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên song song với hiện đại hóa giáo dục

Thanh, thiếu niên là những người xây dựng tương lai cho Tổ quốc, là lớp kế cận sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, tư tưởng đạo đức của họ như thế nào, trực tiếp liên quan đến tình hình đội ngũ nhân tài tương lai, ảnh hưởng đến cả tố chất của dân tộc Việt Nam, đến tiền đồ của đất nước và vận mệnh của dân tộc.

  1. Ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường và cải cách tư tưởng đạo đức thanh, thiếu niên

Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước Chính phủ luôn kiên trì theo phương châm “giáo dục toàn diện, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực”, trong quá trình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp xây dựng tinh thần xã hội chủ nghĩa văn minh, đã thực hiện hàng loạt biện pháp quan trọng, nỗ lực tăng cường bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội và tinh thần dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức công dân, cải cách công tác giáo dục “đức” trong nhà trường, triển khai rộng rãi tinh thần văn minh tạo nên các hoạt động đạo đức thực tiễn và thực tiễn xã hội đa dạng muôn hình muôn vẻ, tích cực tạo nên dư luận tốt và môi trường xã hội có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thanh, thiếu niên, nhằm nâng cao tố chất tổng hợp cho các em. Yêu tổ quốc, tích cực vươn lên, đoàn kết hữu hảo, lễ phép văn minh là trào lưu tinh thần thế giới của thanh, thiếu niên Việt Nam thời nay.

Muốn thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh sánh vai cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới cần sự nỗ lực của lớp lớp người Việt Nam, bắt đầu thế hệ thanh, thiếu niên, bồi dưỡng và tạo dựng hàng triệu triệu lớp người kế cận có tư tưởng phẩm chất tốt, có tu dưỡng đạo đức, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thực tế cấp thiết. Đứng từ góc độ bảo đảm có người kế tục sự nghiệp của Đảng và sự hưng thịnh của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, từ góc độ xây dựng xã hội khá giả, từ quan điểm xây dựng và thực hiện khoa học phát triển, kiên trì theo đuổi lấy dân làm gốc, ý thức tăng cường và cải thiện tầm quan trọng và bức thiết của việc xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh niên, thiếu niên, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới, tích cực đối mặt với thách thức, tăng cường các khâu còn yếu, trên cơ sở củng cố các thành quả đã có, áp dụng các biện pháp thiết thực, nỗ lực xây dựng cục diện mới cho công tác xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 59 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành