Thứ bảy, 18 Tháng 11 2017 13:33

Vấn đề minh bạch thông tin trong quản lý nợ công ở Việt Nam

Hiện nay, quy mô nợ công của Chính phủ Việt Nam  đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng và đã tiến sát mức ngưỡng kiểm soát của Quốc hội nên cần phải tăng trưởng tính hiệu quả của công tác quản lý nợ công. Luật Quản lý nợ công năm 2009 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tình hình nợ công tại Việt Nam. Chính vì vậy, Dự thảo luật Quản lý nợ công dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Nội dung dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi đã khắc phục được nhiều hạn chế của Luật hiện hành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề gây tranh luận và cần được lưu ý  xem xét, có thể kể đến như tính cập nhật và đầy đủ của hệ thống số liệu thống kê về nợ công, phạm vi nợ công, ngưỡng an toàn nợ công và việc có nên hay không thống nhất đầu mối quản lý nợ công vào một cơ quan duy nhất, cụ thể là Bộ Tài chính đã đưa ra số liệu báo cáo đến cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam đã lên đến 94,8 tỷ USD, tương đương với 64,73% GDP và đã sát mức trần cho phép là 65% GDP. Tuy nhiên, để có số liệu đánh giá sát trong quản lý và điều hành kinh tế xã hội cần có sự minh bạch thông tin về nợ công. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nợ công là rất quan trọng trong đó Bộ tài chính là cơ quan đầu mối và thống nhất quản lý. Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, đã thông qua Nghị quyết số 25 về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016- 2020, trong đó đặt ra một số mục tiêu như bảo đảm an toàn nợ công, nợ công hằng năm không quá 65% GDP; nợ Chính phủ không quá 54% GDP; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP... và một số nhiệm vụ, giải pháp như: hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nợ công theo hướng điều chỉnh phạm vi nợ công hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế của Việt Nam.

Với chức năng nhiệm vụ được giao Bộ tài chính là cơ quan đầu mối xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về nợ công theo quy trình cụ thể như: tổ chức thông tin về nợ công, cơ chế cung cấp, báo cáo và công bố thông tin về nợ công.   

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 340 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành