In trang này
Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 13:56

Tổng quan kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm 2017

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2017 tăng 3,79%,  nhóm giao thông giảm 0,89% và nhóm thực phẩm giảm 0,12%.

Tựu chung lại, lạm phát tăng bình quân 1,53% tháng, tăng 4,74% so với cuối năm 2016 tăng 2,66% nếu tính theo lạm phát bình quân so với cùng kỳ năm trước (cách tính mới được áp dụng từ tháng 1/2017).

Như vậy, mức tăng GPI bình quân năm 2016 và mức tăng CPI bình quân tăng khoảng 4% so với năm 2016

- Thứ nhất, do điều chnh giá theo theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính có hiệu, lực từ ngày 1/3/2016 nên các mặt hàng dịch vụ y tế là nhóm hàng có mức tăng giá mạnh nhất 06 tháng đầu năm khi tăng tới 77,57% và ước đóng góp khoảng 2,7 điểm % vào lạm phát chung.

- Thứ hai, do thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị đnh số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 ca Chính phủ nên dịch vụ giáo dục là nhóm hàng hóa tăng cao thứ hai khi tăng tới 12,5% và ước đóng góp khoảng 0,58% vào CPI chung cả năm. Như vậy, chỉ tính riêng vic điều chnh giá các mt hàng nhàc quản lý y tế và giáo dục đã đóng góp vào mức tăng CPI 6 tháng đầu năm 2017.

-  chiều ngược lại, kiểm soát lạm phát đầu năm 2017có nhiều yếu tố thuận lợi, đó là tổng cầu nền kinh tế còn yếu, mặt bằng giá các hàng hóa thiết yếu trên thị trường quốc tế vẫn ở mức thấp nên những nhóm hàng chiếm tỷ trọng tính CPI đều gim hoặc tăng nhẹ, cụ thể:

-  Do giá một số mặt hàng thiết yếu trên thế giới có xu hướng phục hồi, trong quý I và quý II như nhiên liệu, chất đốt, sắt thép nên chỉ số giá nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2017 tăng 17,3% so với năm 2016, chỉ số giá xuất khẩu tăng 14,4% chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp (PPI) giảm 0,49%;

-  Bên cạnh đó, do giá lương thực đầu năm 2017 trên thị trường quốc tế tăng dần nên mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều, GDP ngành nông lâm thủy sản đều tăng trưởng, cụ thể nông nghiệp tăng 1,96%, lâm nghiệp tăng 5,04%, thủy sản tăng 5,42%. Kim ngạch xuất khẩu của ngành này dự kiến cả năm đạt 35 tỷ USD, tốc độ tăng GHDP toàn ngành đạt khoảng 3%.

-  Những diễn biến này tương đồng với những nhận định mà Chính phủ  đã nêu xuyên suốt trong các báo cáo kinh tế vĩ mô hàng năm, theo đó: mục tiêu gi lạm phát cả năm 2017 dưới 5% không phải là thách thức lớn nếu như việc điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý được thực hiện tốt, song song với việc điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý sẽ là yếu t chi phi diễn biến lạm phát năm nay.

-  Lạm phát 6 tháng đầu năm 2017 cao hơn năm 2016  nhưng chủ yếu do yếu mức tiêu dùng vào dịp tết và việc tăng giá xăng dầu khiến nhiều mặt hàng tăng giá theo 6 tháng 2017, với việc tổng cầu của nền kinh tế chưa có sự bứt phá, yếu tố cầu kéo nhiều khả năng sẽ không đóng vai trò lớn vào diễn biến CPI. Thay vào đó, việc điều chnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối lạm phát cả năm 2017, cụ thể:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 68 lần