Thứ bảy, 20 Tháng 1 2018 11:55

Hoạt động kinh doanh franchise tại Việt Nam

Hiện nay Franchise là một hình thức kinh doanh thương mại khá phổ biến ở các nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu nhưng đối với Việt Nam, hoạt động này mới thâm nhập 15 năm. Vốn là hình thức kinh doanh mới mẻ mang nhiều yếu tố nước ngoài, nên hầu hết những nhãn hiệu franchise tiên phong tại Việt Nam đều là của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhũng công ty con (công ty 100% vốn nước ngoài) hoặc liên doanh với tỷ lệ góp vốn cao của các tập đoàn kinh tế lớn. Việc cấp franchise cho chính các công ty con/liên doanh tỏ ra thích ứng với nền kinh tế Việt Nam do hình thức này giúp bên cấp franchise kiếm soát chặt chẽ hơn bên nhận franchise (đặc biệt là báo vệ tốt hơn quyền sở hữu công nghiệp đang được bên nhận franchise sử dụng). Theo Hội đồng nhượng quyền thương mại thế giới (WFC - World Franchise Council), tính đến thời điếm hiện nay, tại Việt Nam có khoáng hơn 70 hệ thống nhượng quyền thương mại, với hệ thống mạng lưới các cửa hàng hoạt động hết sức hiệu quả, nhưng đa số là các thương hiệu nước ngoài như: Dilma, Swatch, Jollibee, KFC, Lotteria... và chỉ có một vài hệ thống franchise của các doanh nghiệp Việt Nam như cà phê Trung Nguyên, Phở 24, Kinh Đô, Foci... Trong số các cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 130 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành