Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 09:00

Đánh giá về cải cách chương trình giáo dục phổ thông sang phát triển toàn diện theo năng lực người học

(ảnh minh họa) (ảnh minh họa)

Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức do toàn cầu hoá và công nghệ thông tin đưa đến. Toàn cầu hoá là quá trình mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động xuyên biên giới (cụ thể là người, vốn, hàng hoá và dịch vụ) và làm cho các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế. Trong xã hội đó, nghề nghiệp, việc làm... biến đổi hàng ngày, nhiều nghề nghiệp mất đi, nhiều nghề mới xuất hiện. Con người trong xã hội hiện đại bị bắt buộc phải từ bỏ ý nghĩ: học một nghề để hành nghề suốt đời. Vì thế, họ phải chuẩn bị để chuyển đổi nghề nghiệp, năng lực nhanh chóng có thể hành nghề và tinh thông nghề nghiệp mới. Thật vậy, phần đông người lao động có thể phải đổi nghề từ 3 đến 5 lần suốt trong cuộc đời họ và mỗi lần đổi nghề lại cần các kiến thức mới. Thách thức đặt ra trước mọi quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu hoá là các vấn để về giáo dục.

Đã xem 25 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành