Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 08:46

Chủ trương xây dựng chính sách phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng phù hợp với luật pháp quốc tế

Hội nghị lần thứ 8 của Liên Hợp Quốc bàn về việc phòng ngừa và ngăn chặn với tội phạm được tổ chức vào năm 1990 tại La Habana đã thông qua nghị quyết “Về tham nhũng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước”. Trong bản quyết nghị này đã nhấn mạnh rằng, tham nhũng trong các cơ quan chính quyền Nhà nước hiện đã mang tính phổ biến trên thế giới và gây nên những hậu quả vô cùng nguy hại đối với nền kinh tế của các nước, làm tổn hại đến hiệu quả thực hiện những quyết định của Chính phủ, đến tình trạng đạo đức xã hội, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Chính phủ. Trước đó, năm 1989 tại Lahay (Hà Lan) dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã diễn ra một cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. Những kết quả của cuộc Hội thảo này đã trở thành tiền để cho việc xem xét nghiêm túc vấn đề được bàn đến ở Hội nghị lần thứ 8 sau đó. Trong cuộc hội thảo này, Ủy ban kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một đề xuất gồm những yêu cầu nghiêm ngặt đối với tất cả các quốc gia nhằm đấu tranh với tệ nạn tham nhũng trong giới quan chức nhà nước. Những yêu cầu đó là:

1. Trong Bộ Luật hình sự, phải đảm bảo tính khả thi của các quy phạm tố tụng đối với mọi hành vi tham nhũng và những khung hình phạt tương ứng bảo đảm cho việc trừng trị chúng một cách thích đáng.

2. Chấn chỉnh và hoàn thiện cơ chế hành chính và cơ chế điều tiết nhằm ngăn chặn tệ nạn tham nhũng và việc lạm dụng chức vụ quyền hạn.

3. Thiết lập những mù tục khởi tố, điều tra và kết án đối với những kẻ lạm dụng chức quyền để tham nhũng.

4. Xây dựng những điều luật về tịch thu các phương tiện và tài sản có được do tham nhũng.

5. Áp dụng những hiện pháp xử phạt kinh tế đối với các xí nghiệp hay doanh nghiệp nào tham gia vào hoạt động tham nhũng. Những yêu cầu trên cũng như quyết nghị “Về tham nhũng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước” tiếp tục được Đại hội đồng, Uỷ ban kinh tế xã hội và nhiều tổ chức khác của Liên Hợp Quốc xem xét kỹ lưỡng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 213 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành