Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 09:04

Chính sách tài chính trong phát triển xã hội học tập

Không thể phủ nhận vai trò của vốn tiền tệ và dịch vụ tài chính của quốc gia có thể hỗ trợ việc học của quốc gia đó và xây dựng một xã hội học tập tại quốc gia sở tại. Bên cạnh đó, các dịch vụ tài chính do người nước ngoài cung có thể dẫn đến sự chuyển hướng đầu tư và học tập ra ngoài quốc gia, cản trở việc xây dựng một xã hội học tập quốc nội. Cũng vì lẽ ấy, sự sẵn có của nguồn vốn chi phí thấp ở trong một quốc gia có thể khuyến khích đầu tư học tập ở quốc gia đó. Do vây, một xã hội học tập luôn khuyến khích bổ sung các hoạt động học tập và hạ thấp chi phí vốn trong nước (bằng cách hạn chế dòng vốn) có thể làm được như vậy. Điều này đặc biệt đúng nếu học tập có liên quan trực tiếp đến mức độ đầu tư. Hơn nữa, trong một thế giới hạn chế tín dụng, việc tiếp cận nguồn vốn có thể là một công cụ quan trọng của chính sách công nghiệp.

Giữa chính sách tài chính và học tập có vốn tại một mối liên hệ ràng buộc sâu hơn. Một lĩnh vực tài chính và chính sách tài chính được thiết kế lỏng lẻo có thể dẫn đến bất ổn vĩ mô, song song với nó, vĩ mô không ổn định sẽ cản trở việc học.

Tóm lại, mục tiêu chính của chính sách của chính phủ nên là xây dựng một khu vực tài chính thúc đẩy việc học và giúp xây dựng một nền kinh tế học tập. Những chính sách cơ bản đã bỏ qua những ảnh hưởng khu vực tài chính đối với việc học và kết quả là, thúc đẩy cho một lĩnh vực tài chính đối với việc học và kết quả là, thúc đẩy cho một lĩnh vực tài chính mà các tác giả tin thường không chỉ không có lợi cho việc học mà còn gây bất lợi cho nó.

Giữa lao động và vốn luôn có một sự đối xứng nhất định. Nếu xây dựng một nề kinh tế học tập đòi hỏi phải hạn chế tự do lưu chuyển vốn, cần phải xác định rõ ràng rằng thậm chí có những lý lẽ thuyết phục hơn cho việc định hình di chuyển lao động.

Yếu tố bên ngoài thông tin là trung tâm của các cuộc tranh luận về tự do hóa thị trường tài chính. Các chính quyền phương Tây trực tiếp và thông qua các tổ chức tài chính quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ các nước đang phát triển bãi bỏ quy định và tự do hóa thị trường tài chính của họ.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 202 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành