Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 03:25

Học tập trong nền kinh tế đóng

Học tập là yếu tố quan trọng đối với mọi nn kinh tế và xã hội, bao gồm cả các nền kinh tế đóng. Để hiểu toàn diện về vai trò của học tập trong nền kinh tế mở, cần phải hiểu rõ cách thức áp dụng các chính sách công trong việc tích cực học tập thậm chí ngay trong nền kinh tế đóng.

Nhìn chung, trong nền kinh tế học tập và đổi mới, cân bằng thị trường không đạt hiệu quả, sản lượng trong các ngành đòi hỏi tri thức (các ngành có sự lan tỏa tri thức rộng lớn sang những ngành khác) còn ở mức thấp, và điều này dẫn tới việc cần thiết phải có sự can thiệp cùa chính phủ thông qua hình thức trợ cấp vốn và bảo hộ thương mại.

Trên thị trường, tồn tại hai loại hàng hóa, một loại là hàng hóa công nghiệp hoặc chủ đạo; và một loại là hàng hóa nông nghiệp hoặc thủ công mỹ nghệ. Đồng thi cách duy nhất để tăng năng suất là thông qua việc “học đi đôi với hành”. Tri thức từ việc học tập xuất hiện nhiều trong các ngành công nghiệp nhưng ngành nông nghiệp cũng sẽ hoàn toàn được hưởng lợi ích từ sự lan tỏa tri thức ấy.

Mặt khác, nếu hoạt động trợ cấp vốn cho sản xuất các hàng công nghiệp của Chính ph ảnh hưởng tới sản xuất thì sẽ làm giảm sự thịnh vượng của xã hội. Và lập luận truyền thống đó đã phản đối “các chính sách công nghiệp" - các chính sách của chính phủ trong việc cố gắng khuyến khích những ngành công nghiệp hoặc công nghệ cụ thế. Nhưng những lập luận truyền thống này không đề cập đến các lợi ích trong tương lai: vì ngành công nghiệp được mở rộng nên s đòi hỏi phải học tập nhiều hơn, từ đó cả hai ngành đ được hưởng lợi ích. Sự thịnh vượng trong tương lai của xã hội sẽ tăng lên.

Như vậy, trên thực tế, luôn phải khuyến khích ngành công nghiệp với điều kiện phải bảo đảm các lợi ích từ học tập luôn dương. Tại trạng thái cân bằng “không có sự can thiệp”, chi phi của biện pháp can thiệp quy mô nhỏ được xếp ở vị trí thứ hai (tức là, có thể không cần đến) cho dù lợi ích biên từ việc cắt giảm chi phí luôn dương.

Trong nền kinh tế đơn lẻ (không có hoạt động thương mại) hay còn gọi kinh tế bao cấp, chính phủ thường xuyên khuyến khích sản xuất một ngành bằng việc trợ cấp vốn cho ngành đó. Nhưng để hỗ trợ bằng hình thức trợ cấp thì buộc phải tăng thuế và thường là sẽ tốn kém nếu làm theo cách này. Do vậy, phạm vi của trợ cấp vốn ước tính sẽ phụ thuộc vào việc cần bao nhiêu chi phí để gây quỹ. Nếu có thế áp dụng thuế trọn gói thì chính phủ nên áp dụng, và không áp dụng đối với các ngành không đòi hỏi tri thức. Nhưng thậm chí ngay cả khi cách thức duy nhất để tăng doanh thu nhm trợ cấp vốn cho các doanh nghiệp thông qua việc áp thuế gây ra biến dạng, thì đây cũng là cách thức được kỳ vọng thực hiện. Những kết quả sau sẽ có tính tổng quát hơn: bằng việc dịch chuyển sản xuất về phía các ngành công nghiệp hoặc công nghệ cần nhiều tri thức và có sự lan tỏa tri thức cao, như vậy nền kinh tế cố thể đạt được tốc đ tăng trưởng cao hơn dần dần qua các năm.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 186 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành