Thứ ba, 19 Tháng 6 2018 01:50

Các chỉ số theo dõi và đánh giá giáo dục

Các chỉ số đánh giá bối cảnh giáo dục gồm: Phát triển nhân khẩu học; Thị trường lao động, ví dụ, thiếu hụt và thặng dư trong một số lĩnh vực nhất định; Tình trạng chung của nền kinh tế; Các khía cạnh văn hóa có liên quan; Cơ sở thể chế; Tình hình sức khỏe chung ở một quốc gia; Thảm họa thiên nhiên và chiến tranh. 

 

             Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 14 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành