Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 03:04

Một số vấn đề tổng quan về theo dõi đánh giá giáo dục

Hiện nay hầu hết các nước đều có hệ thống dữ liệu từ đơn giản đến hoàn thiện để theo dõi, đánh giá trong giáo dục (Monitoring & Evaluation - M&E). Các quốc gia ngày càng chú trọng quan tâm đến hiệu quả giáo dục, các vấn đề về quản trị và minh bạch, dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với M&E. Ở Việt Nam, M&E trong giáo dục là một khái niệm tương đối mới, vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, người viết sẽ giới thiệu một số vấn đề tổng quan về M&E trong giáo dục (khái niệm M&E; tại sao cần M&E; các dạng M&E trong giáo dục).

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 45 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành