Thứ ba, 26 Tháng 6 2018 03:46

Tổng quan về sự ra đời và phát triển lý luận quản lý công mới

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong điều kiện phúc lợi, quyền lực và phạm vi chức năng của nhà nước ở các nước phương Tây không ngừng mở rộng. Đặc biệt, để bảo đảm phúc lợi cho người dân, chính phủ đã thông qua nhiều biện pháp khác nhau để can dự vào đời sống xã hội. Để thực hiện được điều này, nhà nước phải đầu tư nguồn lực rất lớn để cung ứng dịch vụ công, đồng thời các chính sách tăng thu thuế được đặt ra để có đủ nguồn thu phục vụ cho chi tiêu công, đây cũng là yếu tố làm suy giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo ra sự không hài lòng của người dân. Theo quan điểm của C. Hood, sự chỉ trích của người dân đối với chính phủ tập trung ở quy mô bộ máy của chính phủ quá lớn, hơn nữa nền hành chính đã phải tiêu hao quá nhiều nguồn lực khan hiếm. Bên cạnh đó, người dân cũng chỉ ra rằng, Chính phủ đã tham gia vào quá nhiều hoạt động không cần thiết vì có thể dùng biện pháp khác để thay thế hiệu quả hơn và phương thức cung cấp dịch vụ công của chính phủ đạt hiệu quả thấp. Trong bối cảnh này, làm thế nào để điều chỉnh chức năng chính phủ, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công của chính phủ là một yêu cầu đã được đặt ra.

Để đảm bảo các chế độ phúc lợi tốt của Nhà nước, Chính phủ phải tăng cường cho chi tiêu công nên Chính phủ buộc phải tăng thuế. Việc tăng nguồn thu từ thuế ảnh hưởng không tốt đến phát triển kinh tế, làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Sự bất ổn về kinh tế xã hội xuất hiện khi sự suy thoái về kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Mặt khác, xu thế tự do hóa kinh tế quốc tế tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với mỗi quốc gia cũng như tạo ra áp lực đối với cải cách chính phủ. Vì thế, làm thế nào thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển, tiết kiệm chi tiêu công, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế đã trở thành một vấn đề cơ bản đối với mỗi quốc gia. Trong bối cảnh này, thông qua cải cách chính phủ để hóa giải áp lực kinh tế - tài chính, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia đã trở thành một lựa chọn chiến lược đối với mỗi quốc gia.

 

             Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.


 

Đã xem 62 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành