Thứ ba, 21 Tháng 8 2018 09:29

Khái quát thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho trẻ em ở nhà trường theo chương trình chính khóa

Theo chương trình giáo dục pháp luật chính khoá, nội dung giáo dục pháp luật được tích hợp, lồng ghép trong một số môn học như: giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền con người từ các cấp giáo dục mầm non, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Thực tiễn cho thấy, giáo dục pháp luật ngoại khóa ngoài giờ lên lớp được tổ chức dưới các hình thức hoạt động đa dạng, linh hoạt, có sự phối kết hợp giữa nhà trường, các thiết chế xã hội, gia đình đã có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho trẻ em. Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học được lồng ghép thông qua nội dung giáo dục đạo đức qua đó từng bước hình thành thói quen tôn trọng và ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trang bị kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 118 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành