Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018 03:29

Một số vấn đề về kỹ năng truyền thông cá nhân

Truyền thông cá nhân là một trong những hoạt động cơ bản, khởi nguồn của truyền thông. Truyền thông cá nhân thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày với những phương thức và mục đích khác nhau. Khái quát về các hình thức truyền thông cá nhân, tựu chung lại, truyền thông cá nhân thường được sử dụng dưới những hình thức như: Gặp gỡ trực tiếp, gọi điện thoại, viết thư cá nhân (bao gồm thư tay và thư điện tử), vận động hành lang và tư vấn cá nhân.

Gặp gỡ trực tiếp

Gặp gỡ trực tiếp là hoạt động trong đó diễn ra sự gặp gỡ và tiếp xúc mặt đối mặt của các nhân vật tham gia truyền thông, từ đó tạo không gian gần gũi nhất cho việc chuyển tải thông điệp trong một bối cảnh xác định về không gian và thời gian.

Gặp gỡ trực tiếp có những ưu điểm và hạn chế như: Là giao tiếp mặt đối mặt nên thông tin được trao đổi qua lại, có sự bàn bạc, tranh luận đi đến sự chấp nhận hay không chấp nhận, đồng tình hay không đồng tình.Có thể sử dụng các yếu tố kỹ thuật và thủ thuật tâm lý để tạo hiệu ứng truyền thông.Thông tin phản hồi, kết quả thể hiện ngay, nhưng tính bền vững không cao. Do nội dung giao tiếp bộc lộ trực tiếp nên mức độ sâu sắc, chính xác và chín chắn của thông tin có phần bị hạn chế. Phụ thuộc vào khả năng kiềm chế, tính linh hoạt và khả năng xử lý tình huống, sức cảm hoá, tính nhạy cảm của nhà truyền thông. Không lưu lại bằng văn bản.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 137 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành