Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 04:00

Vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đánh giá hiệu quả pháp luật

Để nâng cao hiệu quả của pháp luật, công tác giải thích pháp luật ở nước ta cần được tiến hành thường xuyên và đầy đủ hơn để bảo đảm tính thống nhất trong nhận thức và thực hiện pháp luật. Ở nước ta, việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh được giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội, còn những văn bản pháp lý khác thì không quy định rõ ai là người có thẩm quyền giải thích và bắt buộc phải giải thích (giải thích chính thức). Để nhận thức đúng đắn, đầy đủ nội dung tinh thần của pháp luật đòi hỏi phải giải thích tất cả các quy định trong tất cả các văn bản pháp luật chứ không phải chỉ giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và phải giải thích trước chứ không chỉ giải thích khi nảy sinh vướng mắc, tranh chấp...

Trong thực tế, công tác giải thích pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như của các cơ quan khác mới chỉ tiến hành được rất ít và gặp nhiều khó khăn. Do vậy, trong tương lai, nếu có thể, nên giao việc giải thích Hiến pháp cho Toà án nhân dân tối cao hoặc một thiết chế có thẩm quyền quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của một văn bản, một chính sách như một số nước đã làm. Để hoạt động giải thích pháp luật ở nước ta phát huy được vai trò tích cực của mình, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác này, nhất là việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 161 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành