Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:51

Sự khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản trong công tác quản lý môi trường

Có thể nói khác biệt lớn nhất và rõ nhất giữa Việt Nam và Nhật Bản là hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị Nhật Bản vận động theo cơ chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Đường lối và chính sách của các đảng lãnh đạo về cơ bản là tập trung xây dựng và phát triển Nhật Bản thành một quốc gia hùng cường; liên minh chặt chẽ vối Mỹ; phát triển quan hệ quốc tế đa dạng, nhiều chiều; chú trọng phát triển kinh tế kết hợp với việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực tế cho thấy, hệ thống đảng chính trị nước này giữ vai trò chi phối đời sống chính trị - xã hội Nhật Bản trong suốt hơn 5 thập kỷ qua. Chính sách đối nội, đối ngoại, trong đó có chính sách bảo vệ môi trường sinh thái thể hiện đậm nét quan điểm và lập trường của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) - Đảng lãnh đạo Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ qua.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 78 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành