Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 09:40

Đánh giá thực trạng tăng trưởng bao trùm trong từng khu vực doanh nghiệp phân theo đặc điểm ngành nghề

Thành công của Việt Nam kể từ sau quá trình chuyển đổi thật là ngoạn mục, bước sang quá trình tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn về giảm nghèo, phát triển con người cũng như đạt được hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ. Tất cả những thành tựu này đã khẳng định những lựa chọn vào thời điểm đó là những lựa chọn sáng suốt và đúng đắn. Cần phải nhấn mạnh rằng phần lớn các kết quả này đạt được cùng với sự phân bổ thu nhập khá hiệu quả giữa người dân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số xu hướng tích cực đã có dấu hiệu chững lại và Việt Nam lại đang đứng giữa một bước ngoặt. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thập kỷ qua đã bộc lộ rõ nhiều yếu kém về mặt cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam, và có thể nói rằng những yếu kém này có nguồn gốc sâu xa. Việt Nam đã đạt được một mô hình kinh tế thông qua quá trình tăng trưởng được đánh giá là tốn kém và sử dụng nguồn vốn, lao động một cách chưa thỏa đáng, thay vì nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cấp chuỗi giá trị. Tuy giảm nghèo vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng tình trạng bất bình đẳng giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các vùng miền, giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số lại đang trở nên ngày một trầm trọng. Các vấn đề này đặt ra yêu cầu phải có lối suy nghĩ mới và mạnh mẽ cũng như đòi hỏi phải cân nhắc kỹ giữa các chính sách kinh tế ngắn và trung hạn và cải cách thể chế.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 21 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành