Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 09:43

Một số vấn đề về chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Theo C.Mác, kinh tế thị trường là một giai đoạn tất yếu mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường phát triển. Nấc thang cao hơn chính là kinh tế cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là kinh tế xã hội chủ nghĩa. Để chuyển lên nấc thang này, kinh tế thị trường phải phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội.

Kinh tế thị trường là nền kinh tế tôn trọng các quy luật của thị trường. Trong đó, các quyết định kinh tế được thực hiện một cách phi tập trung bởi các cá nhân người tiêu dùng và công ty. Việc định giá hàng hóa và phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế, về cơ bản, được tiến hành theo quy luật cung cầu. Kinh tế thị trường tự do dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản là sở hữu tư nhân, tự do kinh doanh, động cơ lợi nhuận, cạnh tranh, tự quyết người tiêu dùng. Trên thực tế, hiện nay, không có một nền kinh tế thị trường hoàn hảo mà thay vào đó là nền kinh tế hỗn hợp.

Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường, bao hàm những yếu tố cơ bản:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 55 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành