Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 08:23

Bảo vệ tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Đất đai là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Con người sử dụng tài nguyên đất vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp để bảo đảm nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho mình. Đất còn là mặt bằng để cư trú, sinh sống, xây dựng các kết cấu hạ tầng và phát triển mọi ngành nghề kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác và sử dụng đất đai, con người đã gây ra những hậu quả không nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc và chất lượng đất, thể hiện ở hiện tượng ô nhiễm và suy thoái đất đai đáng báo động hiện nay.

Chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của người dân tại các khu công nghiệp, đô thị, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thiếu kiểm soát, rác thải từ sinh hoạt nông thôn, từ làng nghề và các chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh... là những nguyên nhân làm ô nhiễm đất đai hiện nay.

Thực tế, trong thời gian qua, đặc biệt từ năm 1986 đến nay, nhận thức được tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này, Nhà nước ta đã ban hành những chính sách nhằm bảo vệ, kiểm soát, cải thiện, phục hồi, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 242 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành