Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 08:44

Cải cách kinh tế và việc thực hiện chính sách ổn định kinh tế của Nhật Bản

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản phải thực hiện rất nhiều những biện pháp trừng phạt do quân đồng mình đề ra. Tuy nhiên, dại đa số những cuộc cải cách sau chiến tranh được thi hành trước khi phê chuẩn hiệp nghị hoà bình Nhật - Mỹ năm 1951, và như vậy Mỹ với tư cách Tư lệnh tối cao các cường quốc đồng minh đóng vai trò bao trùm quyết định đường lối cải cách. Đặc biệt những cuộc cách quan trọng và mạnh mẽ đó là cải cách ruộng đất, các tổ chức Tài phiệt và cải cách lao động. Những cuộc cải cách này, chính phủ Nhật Bản hầu như không có cơ hội bày tỏ quan điểm hay can thiệp. Sau năm 1947 hầu hết những biện pháp chính sách đều được quyết định dưới sự hướng dẫn của Mỹ. Mục đích cơ bản của Tư lệnh tối cao các cường quốc đồng minh và chính phủ Mỹ trong chính sách của họ là phi quân sự và dân chủ hoá nước Nhật. Người ta coi chế độ địa chủ trước chiến tranh, tổ chức tài phiệt và chế độ quản lý lao động đã đóng góp phần lớn vào việc bành trướng quân sự của Nhật Bản, và người ta đã đưa vào những biện pháp cải cách mạnh mẽ để “giáo dục” người Nhật tiến tới dân chủ. Đồng thời với cuộc cải cách đang được thực hiện trong những lĩnh vực này, Nhật Bản phải chiến đấu chống nạn lạm phát nghiêm trọng và tìm cách để tái thiết nền kinh tế bị tàn phá. Cuộc chiến tranh lạnh khởi đầu năm 1948 đã mang lại những thay đổi quan trọng trong chính sách chiếm đóng, người ta chuyển trọng tâm từ phi quân sự sang tái thiết và phục hồi nền kinh tế để biến Nhật Bản thành một pháo đài chống cộng. Sự thay đổi này về lập trường cơ bản trở nên rõ ràng trong việc Mỹ hoãn đòi Nhật phải thanh toán những khoản bồi thường và trong việc không nhấn mạnh vào phi tập trung hoá nữa.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 177 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành