Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 09:21

Khai lược quy trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông Hàn Quốc

Chương trình giáo dục Hàn Quốc được xem xét lại theo chu kì từ 7-10 năm từ lần thứ nhất tuyên bố vào năm 1954 đến chương trình lần thứ bảy (1997). Từ năm 1990 xu hướng toàn cầu hoá và xã hội thông tin buộc phải thay đổi cách xem xét chương trình, bắt đầu từ chương trình 2007. Chương trình 2009 duy trì khung tổng thể của Chương trình quốc gia, trung thành với chương trình lần thứ bảy. Quy trình chung về phát triển Chương trình giáo dục Hàn Quốc thay đổi một cách ổn định (constantly changing) theo các bước sau:

Thứ nhất, thu thập nhu cầu và các ý kiến về việc đổi mới chương trình thông qua thu thập các ý kiến công luận (ý kiến của hiệp hội nghiên cứu chương trình; Hội đồng tư vấn chương trình; Các đề xuất qua internet; Các chuyên gia...); Hiệp hội phát triển chương trình và sách giáo khoa; Phân tích thường niên về vận dụng thực hiện chương trình; Xu thế quốc tế về chương trình.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 65 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành