Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 09:46

Một số biện pháp chung nhằm đẩy mạnh phân luồng và phát triển liên thông trong hệ thống giáo dục

Phân luồng giáo dục và đào tạo liên thông giáo dục hiện nay đang có những chuyển biến tích cực. Cùng với sự phát triển về kinh tế- xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục của nước ta cũng có những sự thay đổi nhất định phù hợp với quy luật vận động của xã hội cũng như phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động giáo dục phân luồng và đào tạo liên thông cũng có những mặt hạn chế nhất định. Việc phân luồng trong đào tạo Giáo dục trung học hiện nay vẫn còn tùy tiện, chưa có một khung chương trình chuẩn, phương thức phân luồng chưa được thống nhất và đồng bộ. Ngoài ra, đối với giáo dục nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông còn rất nhiều bất cập. Nguyên nhân sâu xa của những bất cập đó chủ yếu xuất phát từ những lý do như về năng lực của giáo viên, năng lực tiếp thu của học sinh, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo nghề chưa được đầu tư thích đáng, phương pháp giảng dạy chưa hiệu quả…

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 47 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành