Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 08:29

Giới thiệu cách đánh giá và công bố kết quả học tập của Australia

         Hệ thống giáo dục phổ thông của Australia đặc biệt chú trọng đáp ứng nhu cầu học tập của cá nhân và giúp học sinh khai thác, phát huy được toàn bộ khả năng trí tuệ tiềm ẩn. Chương trình giáo dục phổ thông luôn lấy học sinh là trung tâm và tập trung vào việc phát triển kỹ năng học tập cũng như chiến lược rèn luyện học sinh trở thành những người có khả năng tự học hỏi.

        Với mục tiêu của chương trình như vậy, việc triển khai các hình thức đánh giá chất lượng học tập, thi cử của học sinh cũng được thiết kế rất khoa học có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, vì vậy chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề ưu việt liên quan đến việc đánh giá chất lượng đào tạo ở bậc học phổ thông của giáo dục Australia để các đại biểu có thông tin tham khảo thêm trong quá trình góp ý các vấn đề liên quan đến dự án Luật giáo dục.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 11 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành