Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 02:38

Kiến nghị một số giải pháp trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên

             Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước, một yếu tố quan trọng không thể thiếu là con người phải có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Nhưng muốn làm được như vậy, điều căn bản phải cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân bằng nhiều cách, như: tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ thân thiện với môi trường; giảm tỷ lệ gia tăng dân số, giảm đói nghèo, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong quản lý và bảo vệ môi trường.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 250 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành