Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 02:47

Một số vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông của Australia

Mục tiêu giáo dục theo Chương trình Australia (Goals of education) được xác trên cơ sở học sinh đạt được thành công khi phát triển các năng lực để phát huy vai trò tích cực trong việc học của mình, có những kĩ năng cần thiết trong đọc hiểu và tính toán, sử dụng sáng tạo và hiệu quả công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, làm nền tảng cho sự thành công trong mọi lĩnh vực học tập. Mục tiêu đặt ra cho giáo dục theo chương trình Goals of education đối với học sinh phải có khả năng suy nghĩ sâu sắc và hợp lí, có được những bằng chứng đánh giá một cách có ý thức trong việc tìm hiểu các môn học cơ bản và khả năng sáng tạo, năng động và có khả năng giải quyết vấn đề, vận dụng những kiến thức đã học từ các lĩnh vực học tập, tự xây dựng kế hoạch hoạt động một cách độc lập, hợp tác, làm việc theo nhóm và truyền đạt ý tưởng, tự xây dựng hình ảnh của thế giới và suy nghĩ theo cách riêng của cá nhân cũng là một trong những mục tiêu được chú trọng. Bên cạnh đó, học sinh luôn hướng tới những thành công trong giáo dục, đào tạo, việc làm, có được những kĩ năng để đưa ra quyết định trong học tập và việc làm trong suốt cuộc đời của họ và được thúc đẩy để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 24 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành