Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 02:03

Quan niệm về nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật

          Theo Từ điển từ và ngữ Hán Việt, “nhu cầu” là “sự cần thiết phải có” 1. Nhu cầu (need) từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu của một số ngành khoa học xã hội. Tuy chưa có định nghĩa chung về “nhu cầu” cho tất cả các lĩnh vực khoa học nhưng có thể hiểu nhu cầu của một chủ thể trong một môi trường sống) là sự cần thiết, biểu hiện trạng thái thiếu hụt về một cái gì đó mà chủ thể cảm nhận được và cần được đáp ứng để tồn tại và phát triển. Gắn với chủ đề nhu cầu hoàn thiện hệ hống pháp luật có thể quan niệm đây là những thiếu hụt về pháp luật cần được khắc phục (thông qua việc sửa đổi, bổ sung, phát triển) để bảo đảm hệ thống pháp luật ấy đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 47 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành