Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 02:07

Thực trạng phân luồng và liên thông giáo dục trong hệ thống giáo dục Việt Nam

           Từ cuối những năm đầu thế kỷ 21 trở lại đây, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập vượt qua mốc GDP bình quân đầu người 1.000 USD và bắt đầu bước vào ngưỡng nước có thu nhập trung bình (thấp). Tuy nhiên, từ năm 2011, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho những yếu kém nội tại của kinh tế Việt Nam bộc lộ nặng nề hơn. Thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại cho nền kinh tế, trong khi yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh ngày càng cao. Trước diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới và thực trạng KT - XH trong nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH theo hướng: tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 125 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành