Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 02:25

Tổng quan về chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bản chất của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, phát huy tối đa ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý... của mình ở nước tiếp nhận đầu tư, nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được tài sản ở một nước khác (nước thu hút/tiếp nhận đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 60 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành