Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 07:56

Một số giải pháp thúc đẩy việc phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Có thể nói rằng, đổi mới nội dung chương trình giáo dục hướng nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực. Tăng thêm các chủ đề giúp học sinh tự nhận định đánh giá năng lực của bản thân, có tài liệu giới thiệu về các ngành nghề, cơ cở đào tạo. Tăng thời lượng cho việc tư vấn chọn ngành nghề. Biên soạn lại mục tiêu, nội dung chương trình cho sát với thực tế, dành khoảng 35% thời lượng cho các trường tự chọn các nội dung phù hợp với ngành nghề của địa phương. Biên soạn tài liệu theo các nhóm chủ đề. Để góp phần hướng việc học tập của học sinh gắn với thực tế và cộng đồng, trong nội dung chương trình giáo dục và tư vấn hướng nghiệp, cần có phần giới thiệu của địa phương. Các trường sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, để có những điều chỉnh kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 133 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành