Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 08:01

Một số vấn đề đặt ra từ thực trạng bảo vệ môi trường tự nhiên trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay

             Thực tế ở nước ta hiện nay vấn đề về nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn rất thấp. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo nên một nhu cầu rất lớn về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguyên liệu cho các ngành kinh tế công nghiệp mũi nhọn. Việc khai thác, tận dụng tối đa mọi nguồn lực tài nguyên thiên nhiên sẵn có làm cho các chủ thể, trong đó có doanh nghiệp, thu về lượng lợi nhuận kếch xù. Ngược lại, chi phí cho vấn đề bảo vệ, tái tạo và cải thiện tài nguyên thiên nhiên có thể sẽ làm cho họ mất đi lợi nhuận lớn. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, làm cho môi trường tự nhiên ngày càng xơ xác, tiêu điều. Thực tế cho thấy, tư tưởng coi trọng lợi ích cục bộ trước mắt về kinh tế mà không chú ý đến lợi ích lâu dài về môi trường còn khá phổ biến. Hiện tượng xem nhẹ bảo vệ môi trường, không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một cách đối phó còn xảy ra ở các cấp, các ngành. Nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất dịch vụ chưa tuân thủ các quy định về phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải. Tình trạng vứt rác, phóng thuế bừa bãi làm mất vệ sinhnơi công cộng của người đi việc sử dụng các biện pháp hủy diệt trong khai thác , sản, đánh bắt động vật quý hiếm, thậm chí nhập vi chất thải xảy ra nhiều nơi nhưng chưa có biện pháp lý phục kịp thời. Đó là chưa kể lối sống của người sản xuk. nhỏ, tự do, tùy tiện, thái độ bàng quan với môi trường Nhiều vấn đề môi trường của ngày hôm nay là kết quả hạn chế trong nhận thức và thái độ của con người. Nhiều quyết định hàng ngày của con người ngày hôm nay có ảnh hưởng lớn đến môi trường. 

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 84 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành