Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018 08:34

Thực trạng phân luồng trong hệ thống giáo dục Việt Nam

Phân luồng HS sau THCS không phải là ép buộc những HS sau trung học cơ sở (THCS) yếu thế về học lực và hoàn cảnh kinh tế về phía những phương thức học tập bất lợi, mà là tạo ra phương thức học phù hợp và cơ hội học tập có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng được học, nguyện vọng có nghề nghiệp của họ. Thực hiện phân luồng HS sau THCS lành mạnh, đúng hướng thực chất là nâng cao hiệu quả giáo dục và hiệu quả xã hội. Như vậy, phân luồng HS sau THCS chẳng những không làm triệt tiêu các cơ hội học lên của HS mà còn đa dạng hoá phương thức học, luồng học cho người học, tạo điều kiện thích hợp cho nhiều người học và cho cả việc học lên của HS.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 25 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành