Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 07:58

Tổng quát về thực trạng chu kỳ kinh tế tại Việt Nam thời gian qua

      Những thăng trầm của sản lượng, lạm phát, lãi suất và thất nghiệp hình thành nên chu kỳ kinh tế. Đây là đặc điểm chung của tất cả các nền kinh tế thị trường. Lịch sử kinh tế cho thấy nền kinh tế không bao giờ tăng trưởng theo một hình thái ổn định và bằng phẳng. Sau nhiều năm mở rộng và thịnh vượng sẽ là suy thoái, thậm chí là suy sụp. Ở Việt Nam, nếu trước kia các nghiên cứu còn khá dè dặt khi đề cập chu kỳ kinh tế và lịch sử của nền kinh tế thị trường quá ngắn, nhiều điểm còn chưa rõ, thì tình hình kinh tế từ năm 1991 đến năm 2016 cho thấy Việt Nam đang chịu tác động mạnh của các yếu tố như bất kỳ nền kinh tế thị trường nào đã từng trải qua.

     Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 38 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành