Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 02:43

Một số vấn đề về hệ thống giáo dục phổ thông của Phần Lan

Theo Luật Giáo dục cơ sở 1998, giáo dục cơ sở cho học sinh từ 7 - 16 tuổi tại trường phổ thông "hỗn hợp" (comprehensive school) trong 9 năm. Đây là giai đoạn giáo dục bắt buộc. Trong thực tế giáo dục cơ sở được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn trình độ thấp từ năm lớp 1 – lớp 6 với học sinh độ tuổi từ 7 - 11, và trình độ cao từ năm lớp 7 - lớp 9 với học sinh độ tuổi 13 - 16). Học sinh được cấp chứng chỉ khi hoàn thành thành công 9 năm giáo dục cơ sở. Trước lớp 1, học sinh có thể tham gia giáo dục tiền học đường và khi kết thúc lớp 9 tham gia 1 năm giáo dục bổ sung (lớp 10). Việc tham gia này là tự nguyện nhằm bổ sung thêm kiến thức hoặc cải thiện chứng chỉ hết giáo dục cơ sở (có chứng nhận bổ sung khi học thêm lớp 10). Giáo dục tiền học đường có thể thực hiện ở trường mầm non (là chủ yếu) hoặc ở trường tiểu học. Địa phương có trách nhiệm cung ứng giáo dục tiền học đường. Hiện nay có khoảng 98% trẻ tham gia giáo dục tiền học đường và có khoảng 3% học sinh học lớp 10 (đây là những học sinh khi kết thúc lớp 9 chưa định hình rõ trong tương lai làm gì hoặc muốn cải thiện kết quả học tập). 

Đã xem 149 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành