Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 02:56

Một số vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông Singapore

Chương trình giáo dục của Singapore đưa ra 4 mục tiêu chung trong đó đặt mục tiêu học sinh là trung tâm và trở thành một người tự tin, có một ý thức mạnh mẽ về đúng và sai, có khả năng thích ứng và linh hoạt, tự đánh giá bản thân và giao tiếp có hiệu quả… Học sinh sẽ tự định hướng và tự chịu trách nhiệm về việc học tập của mình, người đặt câu hỏi, phản ánh và kiên trì trong việc theo đuổi mục tiêu học tập của mình.

Chính phủ Singapore cũng đặt mục tiêu cho giáo dục hướng đến học sinh là người có thể làm việc hiệu quả trong nhóm, có nhiều sáng kiến có tính toán rủi ro, có tính sáng tạo và phấn đấu xuất sắc, có đóng góp tích cực cho xã hội khi đi làm. Đồng thời, Chính phủ Singapore cũng đề cao mục tiêu đào tạo học sinh là con người có trách nhiệm, có ý thức công dân mạnh mẽ, có vai trò tích cực trong việc cải thiện cuộc sống của những người xung quanh.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 173 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành