Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 07:38

CẢI CÁCH VIỆC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC – KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, ở Hàn Quốc, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước vẫn đang được tiếp tục thực hiện và ngày càng triệt để hơn nữa mỗi khi có cuộc khủng hoảng nào đó xảy ra, ví dụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đặc điểm nổi bật bên cạnh quá trình cải cách quản trị doanh nghiệp ở Hàn Quốc đó là đã đưa ra được hệ thống đánh giá điều hành doanh nghiệp nhà nước (Performance Evaluation System). Hệ thống này dựa trên việc kiểm soát quản lý, đánh giá, cung cấp các biện pháp khuyến khích động cơ, thực hiện việc luật hóa mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước và Chính phủ, và củng cố sự tự chủ và trách nhiệm giải trình. Về cơ bản, nó đã kết hợp được cơ chế giám sát và cơ chế đãi ngộ nhằm: một là phi chính trị hóa và luật hóa việc quản lý doanh nghiệp nhà nước, hai là cải thiện quyền tự chủ quản lý và trách nhiệm giải trình, ba là thiết lập vai trò mới cho hội đồng quản trị, bốn là định rõ mục tiêu quản lý, và cuối cùng là để tổ chức lại các mức độ kỳ vọng của nhân viên, giám đốc điều hành cấp cao, các bên liên quan khác và Chính phủ.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 139 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành