Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 09:55

Kỹ năng giám sát tài chính công theo quy tắc tài khóa

Các quy tắc tài khóa được thiết kế tốt và thực hiện hiệu quả đem lại rất nhiều lợi ích như giúp kiềm chế xu hướng thâm hụt ngân sách, giảm bớt tình trạng thiếu nhất quán theo thời gian của các chính sách ngân sách, củng cố độ tin cậy của các cam kết chính phủ đối với bền vững tài khóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý tài khóa ngược chu kỳ. Bằng cách cải thiện khả năng dự báo trước chính sách tài khóa, các quy tắc tài khóa cũng có thể giúp giảm thiểu sự biến động đầu ra và thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, thiết kế tốt và thực hiện hiệu quả các quy tắc tài khóa có thể là những mục tiêu đầy thách thức. Hơn nữa, chúng cần được đánh giá một cách đồng bộ. Một quy tắc tài khóa được thiết kế hoàn hảo nhưng không được thực hiện một cách thành công trong khuôn khổ thể chế quản lý tài chính công (PFM) hiện hành có thể mất đi tính phù hợp và độ tin cậy một cách nhanh chóng. Tương tự, một quy tắc được thực hiện hiệu quả nhưng thiết kế tối sẽ không thể đem lại những lợi ích tiềm tàng nêu trên. Thậm chí quy tắc đó có thể trở nên phản tác dụng khi thực hiện một chính sách tài khóa đúng đắn. 

Đã xem 176 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành