Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 16:48

GIỚI THIỆU VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ - HOÁ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG CỘNG HÒA PHÁP

Trong chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của Cộng hòa Pháp, các môn học Vật lí - Hoá học (hay Các khoa học Vật lí), môn học tích hợp hai môn Vật lí và Hoá học được giảng dạy tương đối tách rời, trong chương trình có hai phần tách biệt do 2 nhóm tác giả biên soạn, dù rằng chỉ có một giáo viên dạy cả hai. Sách giáo khoa cũng tương tự, có thể có 1 cuốn chung với hai phần hoặc sách giáo khoa riêng cho từng môn, tuỳ thuộc vào nhà xuất bản. Việc tích hợp mạnh Hoá học và Vật lí chỉ thực sự bắt đầu từ những năm 1997 - 2001 với cấp trung học cơ sở. Từ chương trình 2008, mức độ tích hợp mạnh hơn, với một chương trình chung, không chia thành phân môn riêng rẽ ở cả trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Với chương trình năm 2008, chương trình cấp Tiểu học được viết thành văn bản chung cho từng giai đoạn (nhóm lớp): giai đoạn đầu và giai đoạn cuối trung học, cấp trung học cơ sở được viết cho từng môn hoặc nhóm môn, chỉ rõ nội dung và chuẩn theo từng năm học. Năm 2016, chương trình của tiểu học và Trung học cơ sở được viết chung cho từng giai đoạn, đa số các môn không còn nêu chi tiết theo năm học.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 9 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành