Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 17:14

PHÂN NHÓM DOANH NGHIỆP

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước thay đổi rất khác nhau và lặp lại qua các thời kỳ. Trước khi có Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995, doanh nghiệp nhà nước được gọi là xí nghiệp nhà nước. Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước được gọi là công ty nhà nước.Trước ngày 01-7-2006, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ[1]. Từ ngày 01-7-2006 đến ngày 30-6-2015, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ[2]. Từ ngày 01-7-2015 trở đi, doanh nghiệp nhà nước lại là doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ[3].

Từ trước đến nay, doanh nghiệp nhà nước đã có nhiều tên gọi khác nhau. Từ xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp liên hợp (nhà máy liên hợp), xí nghiệp liên hiệp, liên hiệp xí nghiệp cho đến công ty, công ty liên hợp, công ty liên hiệp, liên hiệp công ty, tổng công ty rồi mức độ cao nhất là tập đoàn. Trong tất cả các tên gọi này, đến nay chỉ còn duy nhất một tên đúng với Luật doanh nghiệp năm 2014, đó là “công ty”.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.


[1]Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưỏng ban- hành “Các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối vối xí nghiệp quốc doanh”; Điều 1 “Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước”, ban hành kèm theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20- 11-1991 của Hội đồng Bộ trưỏng; Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995; Điều 1 về “Doanh nghiệp nhà nước”, Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003

[2]Điều 1 về “Doanh nghiệp nhà nước”, Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003; khoản 22 Điều 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật doanh nghiệp năm 2005.

[3]Khoản 8 Điều 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đã xem 23 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành