Thứ sáu, 22 Tháng 3 2019 03:25

PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới hiện nay tồn tại nhiều mô hình giải thích pháp luật, trong đó yếu tố có tính quyết định nội dung hoạt động giải thích pháp luật là chủ thể giải thích. Vì thế, có thể lấy tên chủ thể giải thích pháp luật để gọi tên những mô hình giải thích pháp luật cơ bản trên thế giới, mặc dù giải thích pháp luật luôn hiện diện các nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, việc giải thích pháp luật được thực hiện khi có hiện tượng chuyển nghĩa của từ khiến cho từ ngữ được dùng trong văn bản pháp luật có thể có nhiều nghĩa và nghĩa có thể thay đổi bởi nhiều lý do, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các ý tưởng của lập pháp.

Thứ hai, đối với những quy định của pháp luật mà tính chất khái quát của văn bản pháp luật thường dung nạp yếu tố "khóa", "mở" làm cho những điều không rõ ràng, những mâu thuẫn trong quy phạm pháp luật có cơ hội xuất hiện cũng cần phải tiến hành giải thích pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 3 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành