Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 04:09

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Có thể nói, có rất nhiều thước đo khác nhau để xác định hiệu quả của doanh nghiệp, tuy nhiên, mỗi thước đo có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Cách xác định hiệu quả thông thường là ly đầu ra chia cho một đầu vào nào đó (như lao động hay vốn) thì nó có tính gộp, nghĩa là kết quả hoạt động của doanh nghiệp được tạo ra do nhiều yếu tố, nhưng khi tính năng suất hay hiệu quả thì chỉ tính cho một yếu tố đầu vào, ví dụ giá trị gia tăng bình quân trên một lao động được xác định bằng tổng giá trị gia tăng chia cho tổng số lao động, song trên thực tế, lao động chỉ đóng góp một phn vào giá trị gia tăng đó. Do vậy, ngoài việc tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các ch tiêu truyền thng, thông thường còn sử dụng cách tiếp cận thông qua ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên để xác định hiệu quả kỹ thuật cho từng doanh nghiệp trong từng ngành (giả định các doanh nghiệp trong cùng một ngành sẽ có cùng một công nghệ sản xuất), từ đó xác định hiệu quả trung bình của các doanh nghiệp theo ngành và xem xét ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp trong từng ngành.

Việc sử dụng phương pháp tiếp cận này sẽ giúp nghiên cứu chỉ ra được hiện trạng hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp trong các ngành như thế nào và những yếu tố nào đang có tác động tích cực, tiêu cực đến mức hiệu quả này, từ đó đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện được hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Cách tiếp cận này đã được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới và được áp dụng trong một số lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 103 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành