Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 04:12

PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC CỦA CHU TRÌNH NGÂN SÁCH CÁC NƯỚC TRONG THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHU TRÌNH NGÂN SÁCH TẠI VIỆT NAM

Chu trình ngân sách là hoạt động ngân sách trong năm của Nhà nước đối với các hoạt động thu chi ngân sách. Trong bối cảnh bội chi ngân sách hiện nay của Việt Nam, đặt mục tiêu phát triển nền quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch, công khai và tăng cường trách nhiệm giải trình với sự tham gia giám sát của cộng đồng vào chu trình ngân sách thì việc tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh trong quy trình ngân sách là rất cần thiết.

Trong chuyên đề này xin phân tích một số bước trong chu trình ngân sách của các trên thế giới và thực trạng chu trình ngân sách ở Việt Nam để các đại biểu, các nhà nghiên cứu có thêm thông tin và một số cách nhìn khác về các khâu trong chu trình ngân sách giúp ích cho việc xây dựng hành lang pháp lý và giám sát thực hiện ngân sách Nhà nước.

Về lý luận, chu trình chấp hành ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo tuân thủ với dự toán ngân sách được Quốc hội phê duyệt hàng năm, trong đó năm ngân sách được xác định từ ngày mùng 1/1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng nằm. Việc chấp hành ngân sách phải thích ứng với những thay đổi về môi trường kinh tế, giải quyết được các vấn đề gặp phải trong triển khai chương trình; mua sắm hàng hóa và dịch vụ, quản lý các hoạt động một cách hiệu quả; và phòng tránh rủi ro xảy ra lạm dụng và tham nhũng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 63 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành