Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 07:12

HOÀN THIỆN CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là một hiện tượng kinh tế - xã hội tất yếu trong đời sống lao động ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trường quan hệ lao động được thiết lập thông qua hình thức hợp đồng lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao kết hợp đồng mà cụ thể là người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Hợp đồng lao động được thiết lập trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng giữa các bên trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động có thể có những bất đồng và mâu thuẫn, không phải lúc nào cũng diễn biến một cách ổn định bình thường theo đúng thỏa thuận. Những mâu thuẫn, bất đồng giữa họ chủ yếu liên quan đến quyền và lợi ích trong lao động do hai bên đều mong muốn đạt được lợi ích tối đa cho mình. Trong đó có một số bất đồng được hai bên thỏa thuận và giải quyết thành công nhưng cũng có những bất đồng mà hai bên không thể thương lượng và đưa ra phương án giải quyết hòa giải. Những bất đồng, xung đột nếu được giải quyết tốt thì sẽ không trở thành mâu thuẫn, ngược lại, nếu không được giải quyết thì dễ trở thành những mâu thuẫn gay gắt. Lúc này, họ phải cần đến một trung gian (một cơ quan có thẩm quyền được pháp luật quy định hoặc người thứ thứ ba) để giải quyết. Ở đây có thể hiểu quan hệ lao động là sự thương tức giữa người lao động và người sử dụng lao động

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 57 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành