Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 07:39

VỀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH - ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CỦA DOANH NGHIỆP

Về mặt nguyên tắc, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được hành động nhân danh cá nhân, mà đều phải dựa trên nghị quyết của tập thể Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, trừ một số văn bản có tính chất thủ tục hành chính, đơn giản để thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị như ký giấy giới thiệu, thông báo mời họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

Vì vậy, tất cả văn bản của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phải ghi “Thay mặt” Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

Ở các doanh nghiệp đều có chức danh Chủ tịch, hoặc là Chủ tịch công ty hoặc là Chủ tịch Hội đồng của công ty. Chủ tịch công ty là chức danh trong Công ty TNHH một thành viên không có Hội đồng thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là cá nhân thì không bao giờ có Hội đồng thành viên, mà chỉ có Chủ tịch công ty. Công ty TNHH một thành viên là tổ chức thì có thể có hoặc không có Hội đồng thành viên và như vậy thì có thể có Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 8 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành