In trang này
Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 07:47

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Chính sách tiền lương hiện nay của Việt Nam trong khu vực hành chính nhà nước được quy định bằng hệ thống thang bảng lương, ngạch bậc lương và chế độ phụ cấp theo lương. Chính sách tiền lương hiện nay đang mang nặng tính bình quân, chưa đảm bảo sự công bằng, chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và phân ngạch người lao động trong khu vực công còn nhiều bất cập, nặng về hình thức bằng cấp và thâm niên, không khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn…vv. Việc nâng bậc, nâng ngạch, thăng hạng lương chủ yếu dựa vào bằng cấp đào tạo và thâm niên công tác, chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể của vị trí việc làm và kết quả thực thi nhiệm vụ. Việc quy định mức lương bằng hệ số chỉ là biện pháp tình thế, nhưng đã kéo dài nhiều năm làm triệt tiêu ý nghĩa tiền lương, làm sai lệch ý nghĩa của tiền lương là giá trị được trả cho công sức người hưởng lương.

Nhiều nước áp dụng cách thức xác định bảng lương theo tháng (hoặc theo kỳ khác) phải dựa trên chế độ cho cá nhân để tính ra số gộp, sau đó mới xác định số ròng chi trả cho cá nhân, bên cạnh cách thức quản lý việc chấp hành ngân sách, bao gồm cả môi trường kiểm soát và các biện pháp kiểm soát tuân thủ. Tuy nhiên các vấn đề cơ bản trong việc sử dụng công nghệ thông tin và các hệ thống liên quan để quản lý đạt hiệu suất và hiệu quả với chi phí thấp - như đã ghi nhận, nghiệp vụ lượng bản thân nó không phải là quy trình tạo giá trị gia tăng, Hiện nay, các tổ chức hầu như chuyển sang tăng cường phát triển năng lực và quản lý, các nghiệp vụ lương đều được hỗ trợ bởi các hệ thống phù hợp và đáng tin cậy về thu thập dữ liệu, tính toán bảng lương, quản lý giải ngân, những thay đổi này chủ yếu đi theo các nghị trình cải cách quản lý tài chính công nói chung. Những thay đổi đó có thể đem lại tác động to lớn về nghiệp vụ lương cho dù về tự động hoá hay chuyển đổi quy trình, cải thiện về quản lý nguồn nhân lực hay thay đổi liên quan đến hệ thống thông tin quản lý tài chính (FMIS).

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 29 lần