Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 16:46

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ SA THẢI

Quan hệ lao động là những tương tác giữa người sử dụng lao động và người lao động và các tổ chức của họ - chịu tác động can thiệp của chính phủ - tại nơi làm việc, hoặc phát sinh ngoài bối cảnh công việc. Các quan hệ lao động thường bị chi phối bởi sự phát triển của kinh tế thị trường, mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động và các tổ chức của họ là không thể tránh khỏi, dẫn đến những bất đồng và tranh chấp cần phải giải quyết. Có thể phòng ngừa và giải quyết tranh chấp bằng các hành động dựa trên sự đồng thuận của chính người sử dụng lao động và người lao động hoặc thay bằng các hành động của các bên thứ ba thông qua các quy trình hòa giải và thương lượng. Chính vì vậy, việc xác lập các quy định cụ thể, rõ ràng và nâng cao tính trách nhiệm đối với chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cũng như quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung là rất quan trọng đòi hỏi các đại biểu cần phân tích đầy đủ các yếu tố liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong trường hợp người lao động bị sa thải.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 36 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành