In trang này
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 03:48

CÁC RỦI RO PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Dù là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ, siêu nhỏ thì cũng đều phát sinh những vấn đề pháp lý thông thường về quản lý, điều hành, hợp đồng, lao động,...

Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp không hề biết mình bị các cơ quan nhà nước, đối tác vi phạm quyền lợi và đặc biệt là đang vi phạm nhiều quy định của pháp luật như ban hành Điều lệ, quy chế hoạt động sai Luật doanh nghiệp; ban hành nội quy lao động, Thỏa ước tập thể, ký hợp đồng lao động, kỷ luật lao động sai Bộ luật lao động,... Chưa kể đến những vấn đề phức tạp hơn như quản lý sở hữu trí tuệ, hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu, giao dịch với nước ngoài,... Đôi khi vì thiếu hiểu biết pháp luật mà doanh nghiệp phải chịu thiệt như chấp nhận điều khoản trong hợp đồng kinh doanh thương mại bất lợi hoặc đôi khi bị cán bộ quản lý bắt bẻ, đòi hỏi, vv…..

Rủi ro pháp lý là một vấn đề nghiêm trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hệ thống pháp luật đang còn tồn tại nhiều bất ổn, bất cập, lạc hậu, mâu thuẫn, xung đột, chồng chéo, phức tạp ... Tuy nhiên, vì nằm trong bối cảnh chung chưa thực sự tuân thủ pháp luật nên đa số doanh nghiệp thường không nhận thấy sự nguy hiểm của việc không nắm bắt và tuân thủ pháp luật, đồng thời cũng không cảm nhận được sự cần thiết phải có tư vấn pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 50 lần